Bijeenkomst 1: Is er meer?

Nederland is een van de welvarendste landen van de wereld en veel mensen profiteren daarvan. De andere kant is dat er ook heel wat van die mensen een blijvende leegte in hun leven ervaren, ondanks die welvaart. Met wat ze ook kopen en bezitten, lukt het hun niet die leegte op te vullen. De Bijbel maakt duidelijk dat alleen Jezus Christus daartoe in staat is.

Kruis

Bijeenkomst 2: Wie is Jezus?

In de Bijbel is veel geschreven over Jezus. Ook Romeinse en Joodse historici hebben over Hem geschreven. Maar hoe heeft Hij geleefd? Wie was Hij en wat was Zijn boodschap aan de mensen met wie Hij omging? En wat betekent dat voor ons vandaag?

Bijeenkomst 3: Waarom stierf Jezus?

Romeinse soldaten hebben Jezus gevangen genomen, Hem vervolgens aan een kruis gespijkerd dat uitliep op Zijn dood. Dit heeft ongeveer 2000 jaar geleden plaatsgevonden. Maar wat heeft Zijn sterven ons vandaag nog te zeggen?

In gesprek

Bijeenkomst 4: Hoe kun je geloven?

Geloven in een God die je niet kunt zien. Dat is toch vreemd en eigenlijk ook onmogelijk?! Toch zijn er over heel de wereld miljoenen mensen voor wie dat niet vreemd en onmogelijk is. Hoe kun je in contact komen met God en een relatie met Hem krijgen?

Bidden

Bijeenkomst 5: Bidden: waarom en hoe?

Bidden is spreken met God, maar ook luisteren naar wat Hij zegt. Daarom is bidden een manier om te groeien in een relatie met God. Maar wat is bidden precies? Waarom zou je bidden en worden alle gebeden verhoord? Ook op deze vragen reikt de Bijbel heel wat handvatten aan.

Bijeenkomst 6: De Bijbel lezen: waarom en hoe?

De Bijbel is het meest verkochte boek. Daarnaast is het ook een krachtig boek met een waardevolle inhoud. Maar waaruit blijkt dat het een krachtig boek is en hoe kom je die waardevolle inhoud op het spoor? Want er staan immers ook zoveel onbegrijpelijke verhalen in.

Bijeenkomst 7: Hoe leidt God ons?

Als je een tocht gaat maken door een onbekend gebied, heb je een goede gids nodig die je door dat gebied heen leidt. Veel mensen ervaren het leven ook als een tocht door onbekend gebied. God wil hen echter graag door het leven heen leiden door ze de weg te wijzen. Daarvoor is het wel nodig te ‘luisteren’ naar de aanwijzingen die Hij geeft. Maar hoe ontdek ik die aanwijzingen en wat vraagt dat van mij?

Bijeenkomst 8: Hoe kan ik het kwade weerstaan?

In ons leven worden we dagelijks geconfronteerd met allerlei verleidingen die je van het rechte spoor af willen brengen. God wil de kracht geven om die verleidingen te weerstaan, maar dat vraagt wel gehoorzaamheid van onze kant. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar je kunt daar wel in groeien.

Bijeenkomst 9: Hoe zit dat met de kerk?

Is het mogelijk om een christen te zijn zonder dat je naar de kerk gaat? Wat betekent dat: naar de kerk gaan? Wat wordt er bedoeld met de kerk en hoe kan ik er deel van uitmaken?

Bijeenkomst 10: De Heilige Geest

In de Bijbel wordt veel gesproken over de Heilige Geest. Maar wie is de Heilige Geest eigenlijk? Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen in mijn leven en wat doet de Heilige Geest dan met mij?